Co robię?

Posłanka na Sejm RP VIII i IX kadencji
 

Praca w komisjach
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR) - wiceprzewodnicząca
Komisja Etyki Poselskiej (EPS) – wiceprzewodnicząca
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich
Podkomisja stała ds. polityki regionalnej
Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Przynależność do zespołów
Parlamentarna Grupa Kobiet
Parlamentarny Zespół ds. Miast Polskich – wiceprzewodnicząca
Przeciwdziałania mowie nienawiści i praw człowieka – przewodnicząca