Mikrokosmos

Przez wiele lat byłam zawodowo związana z marketingiem i public relations. Szlify w tej materii zdobywałam w międzynarodowej korporacji spożywczej. Tam miałam okazje sprawdzić się w dużych, wymagających międzynarodowych projektach i w pracy zespołowej. Tam też poznałam wspaniałych ludzi, z moim mężem, Piotrem na czele.
W związku z tym, że potrzeba ciągłego rozwoju to mój życiowy motor, po kilkunastu latach pracy na etacie odważyłam się „pójść na swoje” i otworzyłam fundację, w której połączyłam swoje obie zawodowe pasje: wspomniany marketing oraz kulturę. Moją fundację nazwałam „Win – Win” od angielskiego określenia sytuacji, w której wszyscy wygrywają. Wierzę bowiem, że można kreować takie sytuacje, także w polityce, w których każda ze stron zyskuje. Zajęłam się współpracą z artystami i instytucjami kultury w Polsce, w Europie i w Azji. Wraz z gronem niesamowitych ludzi udało mi się zrealizować wiele wartościowych projektów edukacyjnych, społecznych i kulturalnych. Szczególnie dumna jestem z Turkusowych Wakacji – wyjątkowych kolonii dla dzieci prowadzonych przez artystów, podczas których uczą się one sztuki poprzez jej doświadczanie.

Od wielu lat funkcjonuję również w organizacjach pozarządowych. Współtworzyłam m.in.  Stowarzyszenie „Wyborcy”, które działało na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji wyborczej mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego i edukacji obywatelskiej. Działałam też w Stowarzyszeniu „Rzeczpospolita Babska”, które podejmowało inicjatywy aktywizacji i równouprawnienia kobiet w szeroko rozumianym życiu społecznym.