Gala FORUM DIALOGU 2018. Odbudowujemy więzi w relacjach polsko-żydowskich. Warszawa, 1.03.2018