Festiwal, konsultacje, Parada Równości 07.06.16

W ramach Festiwalu Parada Równości Nowoczesna przeprowadziła szereg konsultacji ze środowiskami które padają ofiarą mowy agresji oraz przestępstw z uprzedzenia. Mowa agresji to język znieważania, pomawiania, rozbudzania pogardy na tle etnicznym, religijnym, rasowym, wieku itp. Przestępstwa z uprzedzenia to przestępstwa na tym tle.
Liczba takich przestępstw (ataków fizycznych np. na cudzoziemców, studentów itp.) ostatnio wzrasta - to efekt
histerii wobec cudzoziemców i Innych, którą wznieca PiS.
4 lipca na konferencji przedstawimy projekt zmian kodeksu karnego, rozszerzających katalog przestępstw z uprzedzeń.