Debata o samorządności lokalnej, Wilanów 24 maja 2017

 

Wilanów, 24 maja 2017.