Czy faszyzm to w Polsce zjawisko marginalne? Debata w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Mowie Nienawiści i Ochrony Praw Człowieka. Warszawa 30.01.2018

Fot. ©Łukasz Kamiński 2018