Bruksela 14-05-2016

Fotorelacja z panelu Q&A z ciekawej debaty w Brukseli z pogranicza socjologii i kultury masowej,
dotyczącej roli muzyki popularnej w sferze publicznej, ruchów społecznych i politycznych we współczesnej ‪‎Europie, w kontekście Eurowizji 2016.