Brodnica, spotkanie z władzami miasta i powiatu. 24.03.16

Oprócz spotkań z władzami powiatu - Starostą Brodnickim Piotrem Boińskim i władzami miasta Brodnica - Burmistrzem Jarosławem Radaczem, wiceburmistrzem - Krzysztofem Hekert, Przewodniczącym Rady Miejskej Romanem Pawlakiem na konferencji prasowej w Brodnickim Domu Kultury zaprezentowano Zarząd .Nowoczesna Brodnica w składzie:
• Przewodniczący    Patryk Lubomski
• wiceprzewodnicząca  Marzena Łupińska
• wiceprzewodniczący  Artur Dombrowski - Radny Miasta Brodnica i Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
• Sekretarz    Dariusz Kamiński
• Skarbnik    Robert Smól
Koło .Nowoczesna Brodnica ukonstytuowało się 9 lutego 2016 roku, w skład którego weszły tu zebranie i w/w osoby. 

Przewodniczący Koła Nowoczesnej w Brodnicy Patryk Lubomski.   http://brodnica-cbr.pl/artykul/nowoczesna-w-brodnicy/42788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z Burmistrzem Jarosławem Radaczem