BREXIT 24-06-16

Stało się,

Wielka Brytania w wyniku rozstrzygającego referendum z 23-06-2016 opuściła Unię Europejską.

Bye, Bye UK,

Welcome Scotland...?