Bardzo ważny dzień w mojej działalności publicznej. Warszawa, 19.03.2019