Artykuł dotyczący wydarzeń w Polsce i wielkiej roli polskich kobiet opublikowane we francuskim magazynie Marianne

http://joannasw.pl/wywiad

Artukuł w PDF

(...) les femmes sont notre
unique espoir (...)

- kobiety są naszą jedyną nadzieją - Prof. Magdalena Sroda

 

(...) elles sont plus radicales que les hommes (...)

- są bardziej radykalne, niż mężczyźni - Joanna Scheuring-Wielgus

 

W wydaniu francuskiego  magazynu "Marianne" (22 grudnia 2016 - 5 stycznia 25017) ukazał się artykuł Anne Dastakian o roli polskich kobiet w protestach społecznych, jakie przeszły przez Polskę  jesieną 2016.

Joanna Scheuring-Wielgus
 Anne Dastakian 

http://www.marianne.net/