Antropologia przeciw dyskryminacji. Manifest antropologów. Poznań, 23-11-16

 

Z prof. Krzysztofem Podemskim, prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu