4 czerwca - Dzień Wolności 2017

Powyżej oryginalna nalepka wyborcza z 1989 roku, drukowana we Włoszech.