2 Ogólnopolski strajk kobiet, Toruń 24 października 2016

2 Ogólnopolski strajk kobiet, Toruń 24 października 2016.

Jest to sprzeciw wobec zawłaszczania kolejnych sfer życia przez  koalicję rządzącą.