17-07-2017 Wysłuchanie publiczne. Sejm RP.

©Łukasz Kamiński.2017